LCD Text Generator at TextSpace.net

MENGHIDUPKAN TULANG KERING

Yehezkiel 37:2-3

Nabi Yehezkiel dibawa Tuhan melihat tumpukan tulang yang sudah kering (bekas kehidupan), dan Tuhan bertanya, “dapatkah tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali?”
Pertanyaan ini diperhadapkan kepada kita pada saat ini, menghadapi banyaknya “kematian masa depan” bagi umat Tuhan. PERCAYAKAH engkau akan hal ini? Jawaban kita atas pertanyaan ini sangat penting, sebab:

· Karena orang yang  bimbang tidak akan mendapat apa-apa (Yakobus 1:6-7)

· Jika kita percaya kepada apa yang Tuhan katakana, maka kita harus berkata-kata (2Korintus 4:13).

Bagaimana cara agar  kita memiliki perkataan yang berkuasa? (Baca: Yeremia 1:9, 12)

1. Tuhan menjamah mulut

Dijamah artinya dibersihkan dari kata-kata yang sia-sia dan diisi dengan bahasa (kata-kata) yang diperbaharui. Orang percaya akan memiliki bahasa yang baru sehingga berbicara bukan dengan perkataan yang sia-sia (Markus 16:17; Kisah Para Rasul 2:4).  Apa saja bahasa baru yang dimiliki oleh orang percaya?

A. Memberkati dan bukan mengutuki (Yakobus 3:9-10)

Dahulu mungkin kita begitu gampang melepaskan kata-kata yang mengutuki baik disengaja atau tidak disengaja, tetapi jika sumbernya adalah dari Kristus, maka tidak mungkin dari sumber yang sama keluar ke dua nilai perkataan yang saling bertentangan tersebut.

B. Mengucap syukur dan bukan bersungut-sungut (Yakobus 5:9; 1Tesaalonika 5:18)

Masihkah kita mudah bersungut-sungut jika mengalami hal yang tidak mengenakkan? Kita harus tahu bahwa yang Tuhan inginkan adalah agar dalam semua keadaan kita selalu mengucap syukur.


C. Dapat dipercaya tanpa harus bersumpah (Yakobus 5:12)

Sebagai anak Tuhan,perkataan kita harus bisa dipercaya. Jangan asal bicara, juga jangan asal janji (Mazmur 15:4c). Jangan suka mempraktekkan bibir dolak-dalik (Amsal 4:24).

2. Tuhan menaruh perkataanNya.
Jika kita menginginkan perkataan kita penuh kuasa, maka kita harus sering mengucapkan kata-kata firman. Kita harus memperkatakan kehendak Tuhan melalui FirmanNya yang diberikan kepada hidup kita (Yohanes 15:7).

3. Tuhan melaksanakan FirmanNya
Ucapkan terus kata-kata Firman dengan iman. Maka hidup yang tanpa pengharapan ibarat tulang yang sudah mengering akan dihidupkan Tuhan. Tumpukan tulang-tulang kering tersebut akan diubahkan Tuhan menjadi barisan tentara Tuhan yang besar.
Sebab jika kita tekun dan percaya memperkatakan Firman Tuhan,maka Tuhan akan melaksanakan FirmanNya (Yesaya 55:11). AminTidak ada komentar:

Posting Komentar